Klimatambassadör

Klimatambassadör
Som barn hade jag två mål med mitt vuxna liv – bli armbrytarproffs och Greenpeaceaktivist. Jag ville förändra världen. Det vill jag fortfarande. Min främsta förebild när det handlar om mitt starka intresse för miljöfrågor är min farfar, Tore Andersson. Han lever inte idag, men hans grundvärderingar lever och är viktigare än någonsin.

Diskussionerna med farfar vid köksborden i Ensamheten handlade ofta om synen på tillväxt och pengar. Idag har vi en linjär ekonomi som lutar starkt neråt, en ekonomi som bygger på evig tillväxt i en ändlig värld. Allt i världen är uppbyggt i cirklar och cykler och kretslopp – så borde också vår ekonomi byggas upp. Om den ska vara hållbar och ekonomiskt försvarbar. Strävan i cirkulär ekonomi är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. En mobiltelefon borde designas så att den med lätthet kan lagas och återvinnas. Idag är det tyvärr så att många saker inte är ekonomiskt försvarbara att laga, utan tanken är att vi ska mata tillväxten genom att köpa, köpa och sen slänga, slänga och massor med produkter går inte återvinna på ett vettigt sätt utan blir bara till stora sopberg som ofta läcker tungmetaller och hälsoskadliga ämnen. För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation börja med att ta bort miljöfarliga ämnen, designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar och använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.

Tillsammans med Björn Ferry driver jag företaget PTEH AB, som står för vår gemensamma framtida målsättning; Pengar till Ekohus AB – att bygga ett hus på det miljötärande sättet, men huset är mer än bara ett hus, för mig är det en framtidssymbol som står för ansvar, utveckling, handlingskraft.

Faktum är att jorden håller på att förändras pga oss människor och vår skenande användning av fossila bränslen, och förändringen går snabbt. Sveriges klimatpåverkan har ÖKAT sen 1990 (om man ser till vår konsumtion av varor som produceras i andra länder och våra utrikes flygresor ) Klimatet är allas angelägenhet och konkreta mål måste fattas och framförallt följas både globalt och lokalt. Världen skriker efter goda exempel. Hur kan vi minska belastningen av klimatet och ekosystemen utan att äventyra välfärden?

”Att förbereda sig för en värld utan olja och bygga resilienta, hållbara samhällen är vår tids största utmaning”

Jag tycker det borde vara en självklarhet att miljötärande/klimattärande verksamheter själva ska stå för sina kostnader och beskattas hårt, medan icke klimatbelastande verksamheter ska gynnas. Här i Sverige har vi möjlighet att ta till vara på vårt gröna guld – skogen. Hållbart skogsbruk, både ekonomiskt och ekologiskt är viktigt för att vi ska kunna ställa om från en oljeberoende, klimatskadad värld till en i balans. Allt man kan utvinna av olja, kan man också utvinna av skog; fordonsbränsle, plaster, kläder etc.

Själva symbolen för de klimatförändringar som vi människor orsakat är Arktis, ett smältande Arktis. Oljeborrning i Arktis är ett hot mot alla på hela jorden, eftersom klimatförändringarna kommer att bli ännu kraftigare om vi pumpar upp olja från Arktis. Ingenstans på jorden märks klimatförändringarna så tydligt som i Arktis. Isarna smälter och haven stiger. Jag har undertecknat Arktisdeklarationen och har tagit ställning för att Arktis ska skyddas och det kan du som läser detta också göra; HÄR.

Vi tre som nu utsetts till klimatambassadörer för Västerbotten kommer att konkretisera vilka frågor inom klimat och miljö som vi tycker är viktigast och utifrån dessa områden ge tips på hur vi alla kan bidra till att isarna smälter långsammare..

20140929-170724-pic-174909069-vkwp-400

Tags: , ,

No comments yet.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.